12/07/1628, 21

12/07/1628, 21

21 De vanwege de Gulik [J├╝lich]se contributies ruim 32 weken gevangenzittende Caspar Ritz verzoekt te worden vrijgelaten. Hij stelt voor het aandeel van het ambt waar hij woont te betalen, conform de schatting van de contributies.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.