12/07/1628, 4

12/07/1628, 4

4 In een brief d.d. Alkmaar 3 juli bevelen de burgemeesters van Alkmaar het rekest van Dirck Jacobsz. Slob aan. Slob heeft als kapitein jarenlang trouw het land gediend en verzoekt daarom en vanwege zijn hoge leeftijd een redelijk traktement waarmee hij zijn familie kan onderhouden.
Voordat HHM hierover besluiten, vragen zij advies aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .