12/07/1628, 5

12/07/1628, 5

5 De RvS adviseert d.d. 8 juli over het op 5 juli ingediende rekest van burgemeester Thomas Claesz. Pathmos namens stad en land van Steenbergen. Het verzoek kan worden ingewilligd, mits er 's lands belasting over de materialen wordt betaald. Tevens moet er binnen zes maanden worden aangetoond waar de materialen naartoe zijn vervoerd en waarvoor deze zijn gebruikt of wie deze in bezit heeft als de materialen nog niet zijn vervoerd of gebruikt.
HHM nemen het advies over.