12/07/1628, 7

12/07/1628, 7

7 In een rekest meldt plaatsnijder Willem Jacobsz. Delff dat Joost Hondius en Francois van den Hoeije, boekverkopers te Amsterdam, in strijd met het op 17 okt. 1626 door HHM aan hem verleende octrooi enkele van zijn portretten hebben nagemaakt en verspreid. Van den Hoije heeft de koning en koningin van Bohemen, de prins en prinses van Oranje, de oude prins Willem en Maurits nagemaakt en Hondius de genoemde prins en prinses. Hiervoor heeft de officier van Amsterdam hen vervolgd, maar zij hebben de zaak ruim acht maanden opgehouden zonder dat de suppliant genoegdoening heeft gekregen. Hij verzoekt HHM te regelen dat de platen en drukken van Van den Hoeije en Hondius in beslag worden genomen, dat hij volledig voordeel van zijn octrooi krijgt en dat de overtreders worden bestraft.
HHM verzoeken de magistraat van Amsterdam de suppliant kort en goed recht te doen tegen Van den Hooije en Hondius.