12/07/1628, 9

12/07/1628, 9

9 De afgevaardigden van de WIC compareren en stellen de door hen als admiraal van elf uitgeruste schepen genomineerde Adriaen Jansz. Pater voor. Zij verzoeken HHM hem de eed af te nemen en commissie te verlenen.
HHM stemmen in met de nominatie en nemen Pater de eed af. Tevens gelasten zij hem commissie te verlenen als admiraal van de genoemde vloot.