13/07/1628, 4

13/07/1628, 4

4 In een rekest meldt Albert Gerbrantsz. Schagen, burger van Amsterdam, een geschikt middel te hebben uitgevonden om de haven voor Duinkerke en het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] af te sluiten. Daarnaast heeft hij nog een opmerkelijk werk uitgevonden, waarvan hij bereid is een model te laten zien.
HHM geven dit rekest aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges. Deze moeten het onderzoeken en erover berichten.