13/07/1628, 12

13/07/1628, 12

12 Pieter Pietersz. Juten heeft een uitvinding gedaan om in de Republiek zoutwaterputten te boren voor het zoutzieden. Hij verzoekt HHM om hem octrooibrieven te verlenen opdat hij deze uitvinding gedurende dertig jaar exclusief mag gebruiken.
HHM geven het rekest aan Bruininxs. Hij moet dit onderzoeken, de suppliant horen en erover berichten.