15/07/1628, 3

15/07/1628, 3

3 HHM lezen het rekest van schout, burgemeesters en regeerders van Besoijen in de Langstraat onder Zuid-Holland. Tijdens het beleg van Breda in 1624 zijn ongeveer veertig huizen in hun dorp volledig afgebrand. Ten behoeve van de opbouw en herstel hiervan verzoeken zij vrij materialen en hout te mogen uitvoeren uit de Republiek.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.