15/07/1628, 8

15/07/1628, 8

8 In een rekest meldt schipper Aucke Reinckes ondanks de door HHM op 3 juni verleende apostille niet door Philippe Calandrini te zijn betaald voor het transport van gewonde soldaten uit Stade. Hij verzoekt HHM hiervoor ordonnantie te verlenen op ontvanger-generaal Doublet.
HHM geven het rekest aan commissaris Snouck. Hij moet dit voegen bij de door hun commissarissen nog met Calandrini te vereffenen rekeningen inzake de betaling aan en het voorschot voor de uit Stade gekomen troepen van Morgan. Bij het sluiten van deze rekeningen moet hierop acht worden geslagen.