15/07/1628, 16

15/07/1628, 16

16 De thesaurier-generaal bericht over de declaratie van ontvanger Pieter Reael inzake de door hem in 1625 via wisselbrieven uit Frankrijk ontvangen 499.000 pond subsidie voor de Republiek. Dit bedrag is uitgegeven door ontvanger-generaal Doublet.
HHM passeren Reael een derde procent voor het innen en uitgeven van de 499.000 pond, een bedrag van 1.666 pond 13 st. 8 d., en 27 pond 4 st. voor twee reizen naar 's- Gravenhage en terug. Zij depêcheren hiervan ordonnantie op kosten van het land.
De 593 pond 15 st. voor een maand rente à 6 ¼ procent per jaar van 114.000 pond, de 2.689 11 st. 8 d. voor twee maanden rente over 258.200 pond, de 562 pond 10 st. voor drie maanden rente over de op de Franse subsidie voorgeschoten 36.000 pond en de 2.042 pond makelaardijkosten van een half procent voor het lenen van dit geld moet Reael verrekenen met ontvanger-generaal Doublet. Het door hem aan courtage betaalde promille - 408 pond 4 st. - wordt afgewezen.