18/07/1628, 1

18/07/1628, 1

1 De RvS adviseert d.d. 15 juli over het op 11 juli ingediende rekest van de kerken van het Land van Gulik [Jülich], Kleef en Berg. De handelwijze van de Palts-Neuburgse regering tegen de gereformeerden aldaar is ondraaglijk en moet door de Kleefse regering worden beëindigd. De keurvorst is immers met de vorst van Neuburg in wederzijdse renversalen overeengekomen de religie te laten zoals die was. De Raad adviseert agent Heimbach te overreden naar Emmerik [Emmerich] te vertrekken om te vernemen wat zijn meesters hiervan vinden. Als zij zich dit aantrekken, kunnen zij HHM via Hembach verzoeken in te grijpen. Tegelijkertijd moet echter aan de commandanten van Emmerik, Rees en Ravenstein worden geschreven de katholieke geestelijkheid in deze steden te bedreigen met retorsie als zij niet zorgen voor herstel en beëindiging van de gebeurtenissen in Wezel. Dit zou binnen drie weken na de aanzegging moeten gebeuren.
HHM nemen dit advies over en machtigen de Raad om de resolutie uit te voeren.