19/07/1628, 1

19/07/1628, 1

1 HHM lezen het rekest van Gijsbrecht Steens, voormalig pachter van het hoorngeld in het ambt Doesburg, van wijn en bier in de stad Zutphen, van het gemaal en alle andere heffingen in de heerlijkheid Borculo, 's- Heerenberg en het graafschap Berg. De suppliant zegt over 1622, 1623 en 1624 van verschillende personen grote bedragen aan pacht tegoed te hebben. Hij heeft deze niet kunnen innen omdat de Gedeputeerden van Zutphen hem niet hebben bijgestaan. Daarom vraagt hij HHM om de gedeputeerden te dwingen zijn achterstallige pachtgeld terug te betalen.
HHM geven dit rekest aan de Gedeputeerden van Zutphen om daarop te reageren.