19/07/1628, 6

19/07/1628, 6

6 Laurens Swijs, dienaar van de koning van Polen, heeft in 1627 een vrij paspoort gekregen om een partij bouwstenen door de Republiek naar Polen te vervoeren. Vanwege de oorlog tussen Zweden en Polen kon dit vervoer geen doorgang vinden, zodat Swijs verzoekt de stenen hier te mogen invoeren en verkopen. Dan wil hij wel de verleende vrijheid en korting krijgen inzake hetgeen op het paspoort is aangetekend.
HHM wijzen het verzoek af.