19/07/1628, 15

19/07/1628, 15

15 De RvS adviseert d.d. 18 juli inzake de op 17 juli besproken brief van agent Carlaton. Na overleg met Z.Exc. meent de Raad dat Calandrini het onderhoud van de vier Engelse regimenten en de betaling van hun servitiën eerder heeft verzekerd zodat daaraan nu niets moet worden veranderd. De regimenten kunnen beter niet in dienst van de steden worden genomen, zoals wordt voorgesteld, opdat er geen aanspraken op servitiën worden gemaakt of HHM deze anderszins geheel of gedeeltelijk zouden moeten betalen.
Het terugbrengen van de vier regimenten tot één regiment van vijftienhonderd man moet geschieden in overleg met Z.Exc. en door commissarissen van HHM. Eerst moet agent Carlaton een lijst opstellen tot hoeveel compagnieën en van hoeveel man hij wil afdanken opdat men verschillende compagnieën in hetzelfde garnizoen tot één compagnie kan omvormen of van hun garnizoen naar andere dichtbijgelegen steden kan brengen. Het is niet nodig dit volk door het gehele land te vervoeren. De troepen moeten onder ede beloven net als de andere soldaten van het garnizoen alle bevelen op te volgen.
HHM nemen dit advies over. Zij verzoeken de naar Amsterdam vertrekkende Bas Calandrini te melden dat deze het onderhoud en de servitiën moet blijven betalen. Als Calandrini hier komt, zal hij conform het bevel van HHM de rekening van het aan de troepen van Morgan bij hun aankomst verstrekte voorschot moeten aannemen en de sindsdien door de steden verschafte voorschotten moeten terugbetalen.