21/07/1628, 3

21/07/1628, 3

3 HHM resumeren hun resolutie van 19 juli en het advies van de RvS over de brief van agent Carleton.
HHM zullen antwoorden met medeweten van Z.Exc. tevreden te zijn Carleton te laten bijstaan door hun commissarissen bij het terugbrengen van de vier uit Stade afkomstige Engelse regimenten tot één regiment van vijftienhonderd man. Hiertoe zal de genoemde agent eerst dienen vast te leggen hoeveel compagnieën van hoeveel soldaten moeten worden afgedankt. HHM hebben Z.Exc. gevraagd om het regiment een garnizoen te geven, mits de soldaten onder ede beloven net als de andere garnizoenssoldaten alle bevelen op te volgen. Hun onderhoud en de servitiën van het regiment worden betaald door Calandrini, conform diens op 19 mei verstrekte zekerheidstelling.