21/07/1628, 14

21/07/1628, 14

14 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten compareren en berichten over een op 17 juli voor Oostende geschreven brief van luitenant-admiraal Dorp. Dorp schrijft dat de gehele kust van Vlaanderen bezet is door veertien schepen, een jacht en twee fregatten. In Duinkerke liggen acht schepen van de koning en in Oostende acht schepen van de heer van Wacke gereed om naar Moskoviƫ te vertrekken. Volgens het op 15 juli ontvangen bericht van Hans Wyderhausen zouden deze schepen daar Nederlandse koopvaarders moeten veroveren. De afgevaardigden vragen om meer ondersteuning van schepen en stellen daarom voor de kruisers van de Maas en Zeeland voor een korte periode daarheen te brengen.
HHM laten de afgevaardigden de brief met Z.Exc. bespreken en diens mening erover vragen.