22/07/1628, 2

22/07/1628, 2

2 Op uitnodiging van HHM is Philippe Calandrini binnengekomen. HHM gelasten hem het door hun afgevaardigden aan de troepen van Morgan uit Stade verstrekte voorschot te verrekenen met commissaris Snouck. Het overgebleven geld moet hij aan de ontvanger-generaal betalen. Daaronder vallen ook de bijgevoegde rekeningen van steden en particulieren. Tevens moet Calandrini de servitiën betalen aan de garnizoenssteden totdat de troepen door agent Carlaton zijn teruggebracht tot een regiment van vijftienhonderd man. Daarna moet hij de betaling van het onderhoud en de servitiën van het afgeslankte regiment voortzetten conform de door hem ondertekende akte obligatoir van 19 mei.
Calandrini zegt dit toe. Hij vraagt HHM om de magistraten van de steden in Gelderland en Overijssel, waar een gedeelte van de troepen garnizoen houdt, ertoe aan te zetten de betaling aan deze troepen gedurende zeven dagen voor te schieten conform een door hem getoonde lijst. Daarna zal Calandrini het voorschot spoedig terugbetalen.
HHM wijzen dit verzoek af. Zij melden Calandrini dat de betaling in de steden van Gelderland en Overijssel behoorlijk kan worden gedaan door een door agent Carlaton daarheen te sturen commissaris.