22/07/1628, 6

22/07/1628, 6

6 HHM laten secretaris Huigens de RvS vragen om te schrijven aan de garnizoenssteden van de troepen van Morgan uit Stade. Deze moeten hun declaraties opsturen van de servitiën tot de dag van de door agent Carlaton voorgenomen reductie opdat Calandrini deze kan betalen.