23/07/1628, 1

23/07/1628, 1

1 Ambassadeur Oosterwijck schrijft d.d. Venetië 8 juli over het voorstel dat hij op 3 juli conform in opdracht van HHM aan de heer van Venetië heeft gedaan om het subsidiegeld betaald te krijgen. Deze heeft hierop vooralsnog niet geantwoord. Oosterwijck vraagt HHM hun mening te geven over de verdeling van de hem toegezegde 100 Venetiaanse dukaten voor het onderhouden van de correspondentie met Spanje en Genua.
HHM zullen het antwoord van de heer van Venetië afwachten en de genoemde 100 dukaten verhogen tot 500 gld. van 40 groten per stuk. Dit bedrag kan de ambassadeur naar eigen inzicht aan het onderhouden van de genoemde correspondenties besteden.