23/07/1628, 4

23/07/1628, 4

4 De president stelt voor de zes op autorisatie van HHM door de VOC uitgeruste schepen en een jacht onder commandeur 't Lam naar de kust van Vlaanderen te sturen. Daar moeten deze voor Oostende toezicht houden op de schepen van Wacke die een aanval op de Nederlandse Moskoviëvaarders hebben beraamd. De vier overgebleven schepen zijn bestemd voor het konvooieren van de drie Oost-Indiëvaarders uit Portsmouth.
HHM laten commandeur 't Lam met zijn schepen kruisen conform hun instructie. Zij zullen dit echter eerst met Z.Exc. bespreken.
Ten tweede vraagt de president of men de afgevaardigden te Emden hierheen zal laten komen.
HHM zullen hen hierheen laten komen om over de situatie in Emden en Oost-Friesland te berichten.
Ten derde vraagt de president of men de koning van Groot-Brittannië moet verzoeken zo spoedig mogelijk tweeduizend volledig uitgeruste en onderhouden Engelsen naar Glückstadt te sturen.
HHM laten de vraag om ondersteuning van de tweeduizend Engelsen over aan hun gezanten in Engeland, conform hun last d.d. ...1

1 De datum is weggelaten, maar dit moet 2 juni zijn. De gezanten zijn Randwijck en Pauw .