24/07/1628, 2

24/07/1628, 2

2 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren d.d. 19 juli over het 13 juli ingediende rekest van Aelbert Gerrebrantsz. Schagen. Zij achten diens oplossing om het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke af te sluiten onwaarschijnlijk, maar vinden dat hij vergoed moet worden voor zijn onkosten.
HHM nemen dit advies over. Zij geven de suppliant 30 gld., waarvan ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd.