24/07/1628, 3

24/07/1628, 3

3 In een rekest meldt Gysbrecht Leendertsz., schipper uit Vlissingen, met zijn schip in Lillo te zijn ingehuurd door Willem Taets, heer van Gyssenburch. Hij heeft daar 's nachts met hem gevaren onder de belofte schadeloos gesteld te worden voor alle onkosten en eventueel geleden schade indien hij door de vijand zou worden veroverd. De vijand heeft de suppliant echter gevangengenomen en hem letsel toegebracht aan zijn arm. Tevens heeft hij zijn schip en goederen verloren. De heer van Gyssenburch weigert nu zijn belofte na te komen. De suppliant verzoekt HHM te regelen dat Gyssenburch of diens goederen worden vastgehouden totdat deze aan de aanspraken heeft voldaan of tenminste voldoende borg heeft gesteld.
HHM laten de suppliant de aan te geven rechtsgang volgen.