24/07/1628, 6

24/07/1628, 6

6 In een memorie bericht secretaris Morisset dat een schip uit Le Havre met toestemming van kardinaal Richelieu en verlof van de gouverneur van deze haven daarvandaan is vertrokken om luitenant De Giron, die twee Nederlandse schepen heeft gekaapt, achterna te varen en om de Engelsen te schaden. Het eskader van vice-admiraal 't Lam heeft het schip op zee veroverd en naar Amsterdam gebracht. Morisset verzoekt om de bemanning, het schip en de lading vrij te laten, aangezien het schip immers geen Nederlandse schepen heeft aangevallen maar juist heeft geprobeerd deze te helpen. Daartoe zouden HHM brieven moeten depĂȘcheren aan de Admiraliteit te Amsterdam .
HHM verzoeken de aanwezige gedeputeerden van het genoemde Admiraliteitscollege een afgevaardigde naar Amsterdam te sturen. Samen met de fiscaal van het College moet deze nauwkeurige informatie inwinnen over de toestand van het schip en de bemanning en daarover schriftelijk en mondeling berichten. Vervolgens kunnen HHM deskundig advies over het verzoek geven aan hun gezanten in Frankrijk.