24/07/1628, 12

24/07/1628, 12

12 Namens agent Carlaton bericht de president over het tegenhouden van de onder Balfour gelichte ruiters van de koning van Groot-Brittannië. Schaffer vraagt HHM om zich de inkwartiering van deze ruiters aan te trekken. Zij moeten eenzelfde regeling treffen als voor het onderbrengen van de uit Stade in Overijssel gekomen troepen infanterie, opdat de provincies gelijk worden behandeld.
HHM laten Feit en Schaffer agent Carlaton ontbieden. Zij moeten hem vragen of hij zekerheid kan stellen voor het onderhoud en de servitiën van de genoemde ruiters. Vervolgens kunnen HHM een nader besluit over deze zaak nemen.