25/07/1628, 8

25/07/1628, 8

8 Secretaris Junius compareert en meldt namens Z.Exc. dat de voor het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke bestemde zinkschepen uitgerust, bemand en zeilklaar zijn. De hiertoe aangestelde afgevaardigden hebben Z.Exc. gevraagd de schepen te laten konvooieren tot de kust van Vlaanderen. Daartoe stellen zij voor het eskader van vice-admiraal Quast te gebruiken, dat ter bevoorrading op Texel aan land is. Z.Exc. heeft hiervoor geen toestemming willen geven zonder eerst het oordeel van HHM te hebben gevraagd.
HHM laten over deze gehele kwestie besluiten door Z.Exc.