26/07/1628, 1

26/07/1628, 1

1 Berckel bericht dat de afgevaardigden van HHM krachtens de resolutie van 26 juni de algemene gevangenenruil hebben besproken met de door de hertogin van Brabant aangestelde heer van Merquette. Zij hebben hierover echter geen overeenstemming kunnen bereiken. Vanwege het grote aantal gevangenen Nederlanders aan de kant van de vijand en het kleine aantal gevangenen in Nederlandse handen eist Merquette ook de vrijlating van de op het land gevangengenomen jezuïten Johannes Alardy te Groningen, Remerus Houtmans te Bergen op Zoom, George Warde te Sluis in Vlaanderen en één à twee andere in Vlissingen.
HHM laten hun afgevaardigden alles in het werk stellen om de ruil van de gevangenen ter zee conform de resolutie van 26 mei te volbrengen. Indien dit niet slaagt, mogen zij de genoemde jezuïten erbij betrekken, mits dan ook de te Lissabon in Portugal gevangen Schiedamse schipper en zijn matrozen worden vrijgelaten.