26/07/1628, 11

26/07/1628, 11

11 De Gedeputeerde Staten van Friesland benoemen d.d. Leeuwarden 26 juni dr. Horatius Doman in de Generaliteitsrekenkamer .
Doman legt de eed af, waarna HHM zijn benoeming bevestigen.