26/07/1628, 14

26/07/1628, 14

14 Veltdriel meldt in opdracht van de RvS naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland te zijn geweest. Hij heeft hun verzocht de noodzakelijke munitie, brandstof voor de winter en onderdak voor kapiteins, officieren en soldaten van het nieuwe fort [ Blauwgaren] bij Lillo te betalen. De Raden hebben dit geweigerd, maar willen spoedig de in 1626 op hun provincie gerepartieerde zes en een halve compagnie├źn oude Fransen tot en met sept. 1628 betalen. Iedere kapitein moet een klerk of officier zenden om hun te laten betalen.
Ten tweede zouden de Raden ritmeester Hafften en de twee en een halve compagnie├źn van het regiment van Candale willen betalen. Vanwege hun zware lasten moeten zij dit echter weigeren.
Ten derde zouden de Raden de burgers van Breda het door hen verzochte aandeel willen vergoeden. Daartoe vragen zij om een nauwkeurige specificatie van de door deze burgers verstrekte voorschotten.
HHM sturen deze punten terug aan de RvS. Intussen wachten zij op het antwoord van de Staten van Zeeland op hun brief van 22 juli.