27/07/1628, 9

27/07/1628, 9

9 Thomas Uwens, koopman te Luik, verzoekt paspoort voor de schippers Henri Gernea, Symon Gernea, Jacques Gernea, Harmen le Ralve en Jan le Neveu opdat zij zijn goederen met hun schepen van Aken [Aachen] naar Wezet en daarvandaan over de Maas naar Maubeuge en Boussois mogen brengen.
HHM geven dit rekest voor advies aan de RvS.