27/07/1628, 12

27/07/1628, 12

12 Lambert Meys, koopman te Luik, verzoekt een paspoort om via Duinkerke, Nieuwpoort of Oostende een grote hoeveelheid salpeter naar de Republiek te brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.