27/07/1628, 14

27/07/1628, 14

14 Z.Exc. en de RvS compareren en bespreken het gisteren gedane rapport van Veltdriel.
Met advies van Z.Exc. en de Raad laten HHM de Raad in Amsterdam namens de Generaliteit vier metalen stukken geschut kopen en enkele ijzeren stukken uit 's lands magazijnen halen om op fort Blauwgaren te plaatsen. De Staten van Zeeland moeten dan zorgen voor brandstof voor de winter en de bouw van onderdak voor kapiteins, officieren en soldaten op het fort, mits dit wordt verminderd op hun consenten.
Inzake de volledige betaling van de in 1626 op Zeeland gerepartieerde zes en een halve compagnie├źn oude Fransen, van ritmeester Hafften en van de twee en een halve compagnie├źn van het regiment Candale, zolang hun dienst voortduurt, en de terugbetaling van de burgers van Breda sturen HHM een bezending naar de Zeeuwse Staten. Zij zijn ervan overtuigd dat de provincie hiertoe kan worden overgehaald. HHM machtigen de RvS om de Gecommitteerde Raden van Zeeland te verzoeken hun lastgevers op een bepaalde datum te beschrijven. Intussen moet de Raad een instructie opstellen voor de afgevaardigden naar Zeeland en hun een nauwkeurige specificatie geven van de door de burgers van Breda voorgeschoten bedragen. De heren van Holland willen de bezending met hun lastgevers bespreken.