28/07/1628, 10

28/07/1628, 10

10 De binnengekomen secretaris Huygens meldt dat de RvS de op 18 en 26 juli aan hem gegeven brieven van de keurvorst van Keulen, van de Kleefse raden te Emmerik [Emmerich] en van de Palts-Neuburgse raden te Düsseldorf heeft onderzocht. De Raad adviseert de commandanten van Emmerik en Rees te schrijven de soldaten, die de luitenant van de keurvorst van Keulen hebben doodgeschoten en secretaris Marcken beroofd, te laten arresteren en verhoren. Door anderen moeten zij zich laten informeren over de toedracht van de gebeurtenissen en deze informatie aan HHM sturen. Indien zij de misdadige soldaten niet kunnen arresteren, moeten de onderofficieren die hen hebben geleid worden aangehouden en onderzocht.
HHM nemen dit advies van de RvS over en laten hem aan de commandanten schrijven.