28/07/1628, 11

28/07/1628, 11

11 Terestein, oud-burgemeester van Dordrecht, compareert. Hij meldt dat afgevaardigden van de steden Arnhem en Utrecht hem hebben verzocht het voorgenomen werk rond IJsseloord aan het uitdiepen van de IJssel op te schorten totdat zij zich daarover hebben kunnen beklagen. Teresteyn heeft de voortzetting van het werk uitgesteld zodat hij intussen het oordeel van HHM kan vragen.
Ondanks de bezwaren laten HHM het werk voortzetten conform hun eerdere resolutie en de daaropvolgende besprekingen van de commissarissen. Terestein moet daarom zo spoedig mogelijk naar het werk vertrekken. De president zal deze resolutie ter kennisgeving aan Z.Exc. melden.