29/07/1628, 1

29/07/1628, 1

1 De RvS adviseert d.d. 27 juli over het op 25 juli ingediende rekest van de majoor van Bergen op Zoom. Volgens de Raad zou het verzoek te grote gevolgen hebben. Bovendien krijgt de suppliant in vergelijking met andere majoors zo'n hoog traktement, dat hem daarom onlangs een eenmalige verering van 100 gld. is geweigerd.
HHM nemen dit advies over.