29/07/1628, 11

29/07/1628, 11

11 Bruininxs, Schaffer en thesaurier-generaal Van Goch berichten de op 24 juli genomen resolutie inzake de onenigheid tussen secretaris Gunter en Joost Brasser te hebben meegedeeld aan mr. Govert Brasser. Deze acht zich niet gelast het besluit na te komen, maar is bereid zijn broer Joost Brasser ervan op de hoogte te brengen.
HHM verplichten Joost Brasser de genoemde resolutie binnen vier dagen na de aanzegging nauwgezet na te komen, waartoe hij voor hun afgevaardigden moet verschijnen.