29/07/1628, 12

29/07/1628, 12

12 HHM lezen het op 7 juli opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges over het op 23 juni aan hen gegeven rekest van de pachters van het kwart. Zij menen dat de niet verschenen partijen of hun borgen bij het zuiveren van de binnenlandse paspoorten voor de vervoerde goederen moeten betalen conform de lijst met goederen naar vijandelijk gebied.
Op verzoek van de heren van Holland schorten HHM een besluit hierover op.