29/07/1628, 13

29/07/1628, 13

13 HHM lezen het op [24 mei] opgestelde advies van de Admiraliteit in het Noorderkwartier over het haar op 24 mei gegeven rekest van de pachters van het kwart. Het in het rekest genoemde schip en de lading zijn voor 4.000 gld. en het tevens daarin vermelde bergloon teruggegeven aan de eigenaars. Het land heeft de waarde ervan ontvangen. De fiscaal is slechts borg gebleven opdat de supplianten hun rechtmatige aandeel in het konvooi van de uitgevoerde goederen niet zouden mislopen, indien HHM menen dat dit hen aangaat.
HHM nemen het advies aangaande de 4.000 gld. over en gelasten de fiscaal als borg een kwart van het konvooi van de naar Calais uitgevoerde goederen aan de supplianten te betalen.