29/07/1628, 14

29/07/1628, 14

14 De heren van Holland berichten dat hun lastgevers het niet eens zijn met de op 27 juli genomen resolutie inzake het terugroepen van de grote schepen op de Eems.
HHM nemen dit in overweging. Zij verzoeken de heren van Holland de kwestie nader met hun lastgevers te bespreken.