29/07/1628, 15

29/07/1628, 15

15 De heren van Holland hebben de op 27 juli met advies van Z.Exc. en de RvS genomen resolutie inzake de bezending naar Zeeland besproken met hun lastgevers . Zij stellen voor te vragen of Z.Exc. de bezending wil doen.
HHM houden vast aan hun resolutie van 27 juli.