29/07/1628, 3

29/07/1628, 3

3 De burgemeesters, schepenen en raad van Doesburg schrijven d.d. Doesburg 13/23 juli aan de vier uit Stade gekomen compagnie├źn 400 gld. te hebben voorgeschoten. Zij vragen hierover advies aan HHM.
HHM geven de brief aan commissaris Snouck. Hij moet deze bij de andere stukken en declaraties inzake de troepen van Morgan voegen en het geld van C[a]landrini terugeisen.