29/07/1628, 4

29/07/1628, 4

4 Op bevel van HHM en Z.Exc. heeft Quast gedurende twintig maanden als commandeur van een eskader oorlogsschepen het land gediend. In een rekest vraagt hij een maandtraktement van 100 gld., zoals de commandeurs Cleuter en Melcknap hebben ontvangen.
HHM geven het rekest voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges.