29/07/1628, 6

29/07/1628, 6

6 Op verzoek van kapitein Jan van Coelkercke zullen HHM een beleefd antwoord op de brief van de republiek Salé opstellen en opsturen.