29/07/1628, 9

29/07/1628, 9

9 HHM lezen het op 27 juli opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten inzake de op 25 juli door de Admiraliteit in het Noorderkwartier ingediende punten. In het op 22 juli 1625 uitgevaardigde plakkaat inzake de premie worden op commissie van bevriende machthebbers varende vrijbuiters niet genoemd. Het plakkaat heeft slechts betrekking op met commissie van de vijand varende vrijbuiters, waarmee de koning van Spanje en zijn aanhangers worden bedoeld. De in het plakkaat vermelde premie is dus niet van toepassing. Wel hebben de kapitein en bemanning van het bevrijde schip conform het gebruik van enkele Admiraliteitscolleges een derde deel aan bergloon tegoed. Eveneens vanwege het plakkaat zouden de kapitein en de bemanning het opgebrachte schip van de rover mogen houden, behalve dat de commandeur van de visserij zijn aandeel daarin tegoed heeft. Dit geldt ook voor alle op schepen die een prijs veroveren aanwezige vice-admiraals en commandeurs. Indien zij niet aanwezig zijn bij het veroveren van de prijs door schepen van hun eskader in het gebied onder hun commando, krijgen zij een evengroot aandeel als de kapiteins, verdeeld conform hun maandelijkse soldij. Bij deze verdeling zou voor vice-admiraals of commandeurs 60 gld. tegen 30 gld. per maand voor kapiteins genomen kunnen worden.
Aan de door HHM opgestelde regels voor het bevoorraden van de voor de kust van Vlaanderen en het kruisen op Het Kanaal bestemde schepen zou men vooralsnog moeten vasthouden. Tevens is het nuttig wanneer HHM die van de VOC gelasten spoedig in aanwezigheid van hun afgevaardigden met de Admiraliteiten hun aan de Colleges achterstallige konvooien en licenten af te rekenen. Ook moet de Compagnie voortaan onmiddellijk het recht over al haar inkomende goederen betalen, opdat de Colleges in hun huidige financiƫle nood niet langer inkomsten mislopen.
HHM sluiten zich bij dit advies aan, behalve inzake de liquidatie met de VOC en de betaling van haar inkomende goederen. Deze kwestie willen zij immers eerdaags zelf afhandelen.