01/08/1628, 4

01/08/1628, 4

4 Naar aanleiding van het voorstel van de heren van Utrecht laten HHM Veltdriel en Schaffer met Z.Exc. spreken over de verzochte aanstelling van enkele neutrale heren inzake de verbetering van de Rijn en IJssel. Deze moeten controleren of de afgevaardigden de op 22 dec. 1626 en eerder genomen resoluties volledig uitvoeren.