01/08/1628, 1

01/08/1628, 1

1 De heren van Overijssel berichten dat de op hun provincie gerepartieerde monstercommissaris Middelborch is overleden. Zij hebben vernomen dat enkele personen proberen het vrijgekomen commissarisschap te krijgen van de RvS. De begeving van het ambt komt krachtens het gezag en de privileges van Overijssel echter toe aan de heren Staten, zoals dat ook geldt voor alle andere provincies. De supplianten vragen de mening van HHM hierover.
HHM laten Overijssel het nominatierecht behouden. De griffier heeft dit onmiddellijk aan de RvS gemeld. Later zeggen HHM de ontboden president van de Raad dat de RvS slechts door Overijssel genomineerde kandidaten als monstercommissaris in die provincie mag aanstellen of laten dienen. Zij verzoeken de Raad zich hieraan te houden.