01/08/1628, 16

01/08/1628, 16

16 Lambert Dietraet, procureur van Rogier van Brouchoven, Gerrardt van Brouchoven namens zichzelf en zijn dienaar Cornelis Robbrechsz. en Lucia van Hoogenstein, weduwe van Pieter van Brouchoven, voor zichzelf en namens haar dochter Mariane van Brouchoven, vrouwe van Martigneul, compareren. Zij zijn eisers in een beroepszaak tegen de gedaagden Loijs van Ryhooven, gouverneur van Bergen op Zoom, Hugo van der Mast, auditeur van de krijgsraad aldaar, Hubrecht Gillisz. en Jacob de Hamer, kurassiers onder ritmeester Van der Welle, Jacques Mannaerts en Benedictus Pietersz., kurassiers onder ritmeester Van Eeck[er]en, Cornelis Pietersz. onder ritmeester Rouillac, en Clein Neelke, ruiter onder gouverneur Ryhoven, en Johan Pietersz. van Intighem, ruiter onder ritmeester Brouchom voor henzelf en namens de compagnie├źn. De eisende partij breidt het mandement uit met de ingevoegde stukken.1
HHM geven de eis en conclusie aan de gedaagden. Binnen twee weken na de aanzegging moeten zij erop antwoorden.

1 Deze insertie ontbreekt in S.G. 53 en 3187.