01/08/1628, 17

01/08/1628, 17

17 Hertevelt bericht krachtens de resolutie van 19 juli de ter verdediging van de IJssel aanbestede forten te hebben gecontroleerd. De forten bij het Westervoortse veer onder IJsseloord en aan het eind van "Deekens weerden" onder Doesburg bij "Stevens huis" worden beide conform het plan gebouwd. Aan het fort tussen Zutphen en Bronsbergen bij het "Boschoffs huis" 1 ontbreken nog drie à vier lagen pakwerk met rijswaardenhout en aan het fort tussen Deventer en Hattem aan de Welsumse schaardijk twee lagen. Ook verklaart Hertevelt dat het fort te Veessen Int Beentgen en het fort In de Cleybreuck langs Diepenveen niet conform de plannen worden gebouwd, zodat hij de werkmeesters heeft verboden om door te werken. Eenzelfde verbod heeft hij opgelegd aan de werkmeesters van het fort bij het veer te Wijhe, hoewel dit bijna is voltooid. De genoemde forten bij het Westervoortse veer, tussen Zutphen en Bronsbergen en het fort In de Cleybreuck langs Diepenveen zullen aan de achterkant moeten worden afgesloten door een met rijswaardenhout bedekte borstwering en aan de voorkant door een gracht. Zo zijn de forten beschermd tegen afbrokkeling door het water uit de IJssel en het binnenkomen van dieren.
HHM bedanken Hartevelt voor zijn rapport en verzoeken hem dit met Z.Exc. te bespreken. Als diens overwegingen bekend zijn, zullen zij een nader besluit nemen.

1 Waarschijnlijk wordt hiermee huis Suideras in Vierakker bedoeld.