02/08/1628, 3

02/08/1628, 3

3 Hertevelt meldt conform de resolutie van gisteren zijn rapport over de visitatie van de zeven forten langs de IJssel met Z.Exc. te hebben besproken. De stadhouder meent dat men het werk aan de forten die bij gebrek aan levend rijswaardenhout niet zijn voltooid, moet laten rusten totdat het rijshout beschikbaar is. De forten bij het Westervoortse veer, die tussen Zutphen en Bronsbergen en In de Cleybreuck langs Diepenveen zouden aan de achterkant moeten worden afgesloten met levend rijswaardenhout en een gracht, ter beschutting tegen beesten en afbrokkeling door water.
HHM sluiten zich hierbij aan. Zij verzoeken Hertevelt nogmaals aan Z.Exc. te vragen of de nog niet voltooide forten langs de IJssel een borstwering mogen krijgen.