02/08/1628, 5

02/08/1628, 5

5 Gerrardt van Berckel, burgemeester van Rotterdam, compareert. Hij bericht over de wederzijdse ruil van de gevangenen te water en het door hem en burgemeester Van der Hooch met Kesseler gesloten verdrag daarover.
HHM bedanken Van Berckel en ratificeren het verdrag. Zij zullen kopie├źn ervan opsturen aan de provincies en de Admiraliteiten opdat deze de familie van de gevangenen in hun provincies en gebieden kunnen inlichten. De familieleden moeten de levensmiddelen voor de gevangenen laten afleveren op de plek waar deze zitten, zodat hun vrijlating door gebrek vandien niet wordt vertraagd.
Schaffer verklaart niet meer verplicht te willen zijn tot de vrijlating van de in Groningen gevangenzittende pater Johannis Alardi, welke Kesseler in het verdrag heeft bedongen, indien zijn lastgevers dat nodig zullen achten.