02/08/1628, 18

02/08/1628, 18

181 Veltdriel en Schaffer verklaren het voorstel van de heren van Utrecht te hebben besproken met Z.Exc. Dit betreft het aanwijzen van enkele neutrale heren om de werken voor de uitdieping van de Rijn en IJssel met eigen ogen te bekijken. Frederik Hendrik meent dat dit hun moet worden toegestaan, zonder dat hierdoor de voortgang geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd.
HHM laten Brunincx, Schaffer en Schotte, uit de RvS, de werken objectief inspecteren en erover berichten. Deze gecommitteerden mogen daarbij echter niet de voorgang van de werken belemmeren, noch personen uit Gelderland, Utrecht, Overijssel of andere belanghebbenden bij de voortgang of het achterwege blijven ervan horen.

1 Deze resolutie is in S.G. 53 ingeschreven door een klerk.